This is Reassembler’s 500th post

500 posts in two years, so roughly 5 posts per week

46 categories, 27 tags. Most of my tags are supposed to be singular and funny.

2,100 comments; figure 1/4 to 1/3 of them are mine

16,000 spam comments, figure 1/4 of them are from Howard Goldowsky. (Joke! My spam filter does not heart Howard, for unclear reasons.)

Advertisements

5 thoughts on “This is Reassembler’s 500th post

 1. +4)4113T$@hi*0%¾¾¾¾¾*+h$*T0
  “4i3h(3/4h3*#*0¾¾¾¾¾¾¾¾/*4++$“
  4T66R6$3/111T113T30/*4¾¾**00#1h`
  `/1660@T6111TTT**(%#¨¨¨`(¾iT0d4T#`
  `(1014d1$*TTTTT*/¾¾“““¾;*dTi1R
  ““1#%%@@+1+i0%T)*TTTiTT6¾;““ ¾i1R6*T4
  ` ““ “i4%0$+*TiiT*/)h)6hd6TT3T*66TT)¾_“` `¾Ti**+4$
  (1i!/R0%6d#/T*TTT*TiiTTiiT6+0@0#1+#+@¾d1*10; `R“¾3)/@¾¾T`
  ;iT+4;;;T1iiiiT***Tii**/3**$$0%0//0+//4R#R#@d)¨¨`;¾6$%T@3“
  #04++/iiTiiiiTTTTTTTiiiR*#$hT**T)T+0/*1T*iTiiTi4¾R60d¨63
  TT*TTi**#dh64)/*T**TiT*4#d))0)44*136)*041(dd$4/**/R)%40
  3$0d#6$;iiiiT*T*+hh+T1(61*T+0$$i**3d**/#Rh%!R¾¾#%ii*4)d
  !*TTiii;;;;;;iTTi**1%4h***(d$%/*$T$61/R(d*““;#@¾10T*#
  _Tiiiii;;;;;;;;iT**1T3h*/(0(d¾*1$1d**#$¾¾@T` “`!0¾%#*`
  _ii;;;;;;;;;;iiT*1/++)(@R%$h@d*14*d3$h0¾¾¾R¾@¾dT’¨¨0#4`
  !TTi;;;;;;;;;ii*1+($$(3(@#$%¾(1)+$$/d3¾¾¾¾¾#4″6!/0¾¾h`
  ;TT;;i;;;;;iiT*****1$d%d%@%4d*10*(134d¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾“
  !/1**ii;i;iTTT**///1/*T*T**14d)*/1*h/%%@¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾`
  i13R*ii;;iT3i*)3R+$#4***TTTTTTT*(d+3d%d%%d@¾¾¾¾¾¾¾R` WHAT 500???
  ;+R#*Ti;ii$1TTTTT1//*TTTTTTTTTTT*1+h0%%%ddd¾¾¾¾¾¾¾`
  i)Rh3iTi**h*TiT*)($+*iTTTTTTTTTTiTTT6d(%%dd¾¾¾¾¾¾+`
  T(0%d)TTi4#TTiiTTTi;iTiiiiTTTTTTTTTTTi41′”$0¾¾¾dd`
  i4d@%1*T*%3T*TiiiiiiiTTiiiiTiiT*TTTTi*T)%)!’¨¨R3!“
  !(0%6T*T$%(1**iiiiiiTT)iiiTTiTiTiTTT*1T*101*+d##`
  ;3+*T*1id%3/**iiiiiii4/TTTTTTTTTiiii*$*iT10d4*0_`
  i*****T1dd()1*Ti;ii*)+$TTTTT*TTiiiiiiR*TTi0*;h“
  !****TTT3$(3+1iiiT*136*T*/+(()TiiiiTT/(***/¾i
  !***TiiT*R((+*TiTT*/1/1(4h#4(/TTiiTTT*0/*1;d“
  ;****iiT*($()+*TTTT**T/366(/TTiTTiTTT*@)/*T3
  ;TT*TiiiT*#+(++1*******1+1*TTTTiT11*TT@3/*T*
  ;TTTiiiiT*1h3(3/1****T******TTi*+$/*TT%(/*Ti#`
  !iiiiiiiTTT+6$(3/*******T**T**1$#R4*T1%()**;#`
  ;TiTTiiiTTTT34)R$3+11********/*#(hh*T1%3+1*T#`
  T*TTT*TTTT*TT)6#h04)/******T**(+R0***1%)/*11R`
  )+1*1**T/$1TTT1h0dd$33+1**1**1R6RT**T*h311T$d`
  (3/T++)66)/TTTTT+0d@3((4$#((/+++1***14(*1*Th
  4()30$($T)/TTTTTT*T*#4$(3hd%¾¾¾¾%%R**01T*T*%
  R4(T1*T*TTTTTTTTTTT**T/(1TiiTi**Ti)TT*T***1d
  43/TT***1(RTTi**T**TTTTT*TTiTTTT*TTT***TTT3
  R(**T**1)d/Tii*****T*T**TTT**T*TTTTT****TT3“`
  3)1***T*+6TTTT*1()1**T*T*****(6(T*TT)()*1*ih6`
  ))******$+**T*/$$#3*T**1T11#%@6)1**1/R6)+1**66“
  3+*T***/#1**T*4h#+11***TTR@6/*******T/3//****66`
  (+*****)d***1(0041**1****%)1*****************1h“

Comments are closed.